"La Villa Barocca" Анна Хазанова (меццо-сопрано), Екатерина Дрязжина (траверсфлейта), Анна Кучина